Đối tác liên kết chiến lược

CÁC ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA TRỌNG NHÂN 

  • Đối tác thiết kế & thi công Nội thất hàng đầu Việt Nam: Công ty TNHH TM Dịch vụ & Xây dựng Ngũ Sắc (GGI)

http://www.ggi.com.vn/

  • Đối tác cung cấp giải pháp an ninh & nhà thông minh hàng đầu Việt Nam: Công ty TNHH BOXX Việt Nam

https://www.boxx.vn/solutions