THÔNG TIN TÀI KHOÀN NGÂN HÀNG GIAO DỊCH 

[Ngân hàng ACB]

– Chủ tài khoản:Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Kỹ Thuật Trọng Nhân
– Số tài khoản: 887770708
– Chi nhánh: Đông Sài Gòn